Dịch vụ máy chủ ảo Cloud Compute

GRSCloud 1

1 vCPU
25GB SSD
1GB RAM
Free setup cPanel

GRSCloud 2

2 CPU
60GB SSD
4GB RAM
Free setup cPanel

GRSCloud 3

4 CPU
100GB SSD
8GB RAM
Free setup cPanel

GRSCloud 4

6 CPU
200GB SSD
16GB RAM
Free setup cPanel

Powered by WHMCompleteSolution